Starta UF

Starta UF

Introfilm från UF-Gävleborg

För att kunna starta och verkligen komma igång med ert UF-företag så måste ni göra nedanstående steg. Gör klart steg 1-12 senast v. 43 och steg 13-15 senast v. 51. Steg 16 är frivilligt. OBS: Alla stegen måste inte göras i exakt den ordning som står här nedanför. T.ex. kan ni göra en preliminär registrering av ert UF-företag redan efter steg 2 och sedan uppdaterar ni er registrering med rådgivare, slutgiltig affärside etc. när ni vet mer.


Steg 1: Kom på en affärsidé, bilda grupp och gör en idéskiss

Steg 2: Hitta era roller i UF-företaget

Steg 3: Gör en marknadsundersökning

Steg 4: Skapa en bolagsordning

Steg 5: Håll ett styrelsemöte och skapa ett styrelseprotokoll

Steg 6: Skapa ett samarbetsavtal

Steg 7: Skaffa en rådgivare

Steg 8: Registrera UF-företaget

Steg 9: Marknadsför er (UF Showroom, sociala medier, reklamaffisch)

Steg 10: Skaffa bankkonto

Steg 11: Ekonomiutbildning steg 1-2

Steg 12: Skaffa riskkapital (startkapital)

Steg 13: Börja skriva loggbok

Steg 14: Upprätta en affärsplan

Steg 15: Koppla UF-företaget till era resp. gymnasieprogram

Steg 16: Tilläggsmoment och fördjupningsområden

OBS:

I checklista – obligatoriska moment ser ni vilka de obligatoriska momenten är för att bli godkänd i kursen och få ett intyg från UF.