UF-året

UF-året

Googlekalender över UF-året:

UF-året – detaljerad planering:

Klicka här för att ta del av en detaljerad läsårsöversikt över hela UF-året


UF-året – kortfattad översikt:

Augusti – Oktober: Jobba med de olika stegen som står under “Starta UF”. Se till att vara klara med steg 1-12 innan höstlovet inkl. inlämningarna (idéskiss, bolagsordning, styrelseprotokoll och samarbetsavtal).

November: Jobba med steg 13-16 under “Starta UF”. Börja även arbeta med de olika moment som står under “Driva UF” (en del av dessa moment kanske inte passar ert företag och då kan ni hoppa över dessa). I detta skede är marknadsföringen av ert UF-företag och er produkt/tjänst extra viktig.

December: Fortsätt arbeta med steg 13-16 samt de olika moment som står under “Driva UF” inkl. att marknadsföra och sälja era produkter/tjänster. Försök att ha era produkter/tjänster klara så att ni kan delta på t.ex. olika julmarknader. Jobba med er marknadsföring. I många kommuner anordnas det också en lokal UF-tävling runt den här tidpunkten.

Januari: Fortsätt arbeta med de olika moment som står under “Driva UF” inkl. att marknadsföra och sälja era produkter/tjänster. Gör tävlingsbidrag till regionala UF-mässan. Se tävlingar och tävlingskriterier på https://ungforetagsamhet.se/. Ladda sedan upp tävlingsbidragen, på samma sida fast i inloggat läge, senast 31 januari.

Februari: Fortsätt arbeta med de olika moment som står under “Driva UF” inkl. att marknadsföra och sälja era produkter/tjänster. Jobba med montern inför den regionala UF-mässan.

Mars: Fortsätt arbeta med de olika moment som står under “Driva UF” inkl. att marknadsföra och sälja era produkter/tjänster. Jobba med montern inför den regionala UF-mässan. Börja jobba med årsredovisningen.

April: Gör klart och lämna in årsredovisningen. Opponeringar av varandras årsredovisningar sker efter påsklovet.

Maj: SM i Ung Företagsamhet för de som gick vidare från regionala UF-mässan. Avveckla UF-företaget inkl. gör klart årsredovisningen. Under “Avveckla UF” kan ni se de moment ni måste göra för att ert UF-företag ska avvecklas.