Steg 15: Koppla UF-företaget till era resp. gymnasieprogram

Steg 15: Koppla UF-företaget till era resp. gymnasieprogram

Om ni driver ert UF-företag inom ramen för kursen “Gymnasiearbete” så är kravet att ni måste kunna koppla UF-företagandet till era resp. gymnasieprogram. Det måste finnas en stark koppling till ert program.

________________________________________________________________________________________________________

Naturvetenskapsprogrammet:

Ni som går naturvetenskapsprogrammet gör er programkoppling genom att författa en s.k. hållbarhetsrapport samt deltar i tävlingen “Årets ekologiskt hållbara UF-företag” på den regionala UF-mässan.

OBS: Detta är alltså obligatoriskt för att kunna få ett E i gymnasiearbetet.

Som helhet kommer ni bli ett bättre UF-företag samt öka chansen att lyckas bättre även på andra tävlingar, t.ex. “Årets UF-företag”, om ni har funderat på hur hållbara ni är som UF-företag samt hur ni kan arbeta för att bli ännu bättre inom detta område (alltså det rapporten går ut på!).

Inlämning: Ladda upp tävlingsbidraget som en pdf-fil på www.ungforetagsamhet.se i inloggat läge senast 31:a januari. Mejla även bidraget till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se, senast v. 4. Vill ni ha feedback på ert tävlingsbidrag så bör ni mejla in bidraget senast v. 2. I mejlet anger ni namnet på ert UF-företag samt alla naturare som ingår i UF-företaget.

Mall – Årets ekologiskt hållbara UF-företag (en hållbarhetsrapport som även är anpassad att tävla med)

Tävlingskriterier – Årets ekologiska hållbara UF-företag

Exempel – Fjällådan

________________________________________________________________________________________________________

Teknikprogrammet:

Ni som går teknikprogrammet gör er programkoppling genom att delta i logotyptävlingen på den regionala UF-mässan. 

OBS: Detta är alltså obligatoriskt för att kunna få ett E i gymnasiearbetet.

Tänk på att om ni t.ex kopplar er färg till färgpsykologi eller symbolik, att ni länkar det i texten på tävlingsbidraget.

Inlämning: Ladda upp tävlingsbidraget som en pdf-fil på www.ungforetagsamhet.se i inloggat läge senast 31:a januari.. Maila även bidraget till magnus.bolinder@halsingegymnasiet.se, senast v. 4. Vill ni ha feedback på ert tävlingsbidrag så bör ni mejla in bidraget senast v. 2. I mejlet anger ni namnet på ert UF-företag samt alla tekniker som ingår i UF-företaget.

Mall – Årets logotyp

Exempel – Så ett frö UF

Exempel – Strength

________________________________________________________________________________________________________

Ekonomiprogrammet:

Ekonomerna ska ansvara för två rapporter: “Utökad affärsplan”(samma som under steg 14) och “Utökad årsredovisning”. Ekonomerna behöver dock inte göra dessa helt på egen hand utan kan ta hjälp av övriga i UF-företaget på vissa delar. Framför allt måste ekonomerna ha huvudansvaret för de ekonomiska delarna i de båda rapporterna.

OBS: Detta är alltså obligatoriskt för att kunna få ett E i gymnasiearbetet.

Inlämning: Lämna in den utökade affärsplanen via mejl till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. OBS: Döp dokumentet till ”Affärsplan – UF-företagets namn”. Om ni ska tävla med affärsplanen så måste ni lämna in den senast v. 2 (så att era lärare hinner ge er feedback på den, viket i sin tur innebär att ni hinner göra en uppdaterad slutversion till tävlingen). Annars lämnar ni in den senast v. 4.

Årsredovisningen skrivs i slutet av UF-året och behöver inte lämnas in redan v. 4! Årsredovisningen lämnas in efter påsklovet.