Ha koll på ekonomin (bokföring, kvitton m.m.)

Ha koll på ekonomin (bokföring, kvitton m.m.)

Följande saker är obligatoriska och hjälper er att ha koll på ekonomin:

– Först ska ni se till att alla i UF-företaget har genomgått den grundläggande ekonomiutbildningen (steg 11 under “Starta UF), så att alla har grundläggande ekonomiska kunskaper.

– Använd kvitton vid varje försäljning och spara kvittona (i 6 år ska ni spara dessa!).

– Bokför kontinuerligt alla affärshändelser (transaktioner) i ert företag.

Kvitton!

Det är jätteviktigt att ni använder er av kvitton! Ett kvitto är en bekräftelse att en person eller en organisation har betalat för en vara eller en tjänst. Bekräftelsen är skriven på papper. Ett mottagningskvitto eller en kvittens avser oftast ett bevis på att varan eller tjänsten är mottagen.

Det är lag i många länder på att kvitto måste ges när ett företag säljer något. Detta gäller även i Sverige sedan den nya svenska lagen om kassaregister (2007:592) trädde i kraft år 2010. Kvitton måste också sparas i företagens bokföring, så att skattemyndigheten kan kontrollera att all försäljning bokförs.

Vad menas med bokföring?

Bokföring innebär att man skriver ned och sammanställer alla affärshändelser (transaktioner) i ett företag. Nedanstående film förklarar syftet med varför man gör en bokföring:

Bokföringserbjudande från Fortnox till alla UF-företag:

Läs mer om bokföring:

Grunder i bokföring

En snabbguide till grunderna i bokföring

Fakturor:

För vissa UF-företag kan det bli aktuellt med fakturor. Här nedan finns mallar som ni kan använda er av.

Fakturamall – varor

Fakturamall – tjänster

Källor:

wikipedia.se Kvitto. Hämtad 2019-09-06 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvitto