Avveckla UF

Avveckla UF

Innan ni påbörjar avvecklingen av företaget så bör ni se denna film!

Ekonomiutbildning steg 3 – “Avveckla Smart”

Gör en årsredovisning

Ha en bolagsstämma

Övriga moment att göra

OBS:

checklista – obligatoriska moment ser ni vilka de obligatoriska momenten är för att bli godkänd i kursen och få ett intyg från UF.