Steg 13: Börja skriva loggbok

Steg 13: Börja skriva loggbok

Syftet med loggboken

Det finns flera syften med loggboken:

– Den innebär att vi lärare lättare kan följa ert arbete.

– Den underlättar för er själva att få en bättre struktur på ert arbete (genom att skriva ned vad som har gjorts och vad som ska göras etc.).

– Den kan fungera som underlag när ni så småningom ska skriva er årsredovisning och utvärdera hela ert UF-år.

Viktigt angående loggboken

– Alla UF-företag ska skriva en loggbok.

– Företagets medlemmar skriver loggboken tillsammans, men VD:n har det övergripande ansvaret att loggboksskrivandet blir av.

– Loggboken är ett obligatoriskt moment.

– Ni ska skriva varje vecka med start senast v. 45 (ni behöver ej skriva på lov). Förslagsvis avslutar ni varje UF-lektion med att skriva i loggboken.

– Loggboken skapar ni själva online i t.ex. google docs. Dela sedan länken till er loggbok med niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. Då kan vi lärare regelbundet gå in och läsa er loggbok och ni slipper bekymret med att komma ihåg att skicka in den till oss!

OBS 1: Ge niklas.dahren@halsingegymnasiet.se behörighet att redigera loggboken (vill kunna skriva kommentarer)!

OBS 2: Döp loggboken till “Loggbok – UF-företagets namn“.

OBS 3: Loggboken ska skrivas i “bloggformat”, vilket innebär att det senaste inlägget (senaste veckan) ska vara överst! Vad som ska ingå i loggboken hittar ni längre ned på den här sidan.

Mall till loggboken

Tre frågor ska besvaras för varje vecka som ni skriver loggboken. Vill ni ta med något mer så är det givetvis ok! Se exemplet nedan:

Vecka: 45

1. Vad har vi gjort denna vecka och vem gjorde vad? 
Exempel: Lars Larsson: Skrev affärsplan. Per Persson: Fixade riskkapital. Alla: Höll övningspitch inför lärarna.

2. Har vi stött på några problem under veckan och hur löste vi dessa?
Exempel: Svårigheter med att få riskkapital. Lars ska prata med kompisar och släktingar i helgen. Vi har även haft problem med arbetsfördelningen, men nu har vi löst det genom att i punktform skriva upp vad varje person ska göra varje vecka.

3. Vad ska vi göra nästa vecka och vem gör vad? 
Exempel: Per Persson: Ta kontakt med Team Sportia för ev. samarbete. Lars Larsson: Bokföra, samt ta kontakt med Beijer för ev. sponsring till mässa.