Ekonomiutbildning steg 3 – Avveckla Smart

Ekonomiutbildning steg 3 – Avveckla Smart

Alla i UF-företaget ska genomgå en grundläggande ekonomiutbildning (inte enbart ekonomiansvarige). Logga in på www.ungforetagsamhet.se och klicka sedan på ”Ekonomiutbildning” i menyn.

Tidigare har ni genomfört “Starta Smart” och “Driva Smart”. Sista steget handlar om avvecklingsfasen av ert UF-företag.