Gör en årsredovisning

Gör en årsredovisning

1. Gör en enkel årsredovisning (gäller alla)

När UF-året börjar närma sig sitt slut så ska ni skriva en årsredovisning. I årsredovisningen redovisar ni hur det har gått för ert UF-företag under året inkl. olika ekonomiska rapporter. Ett annat UF-företag kommer opponera på er årsredovisning.

OBS: För UF-företag utan ekonomer räcker det att ni enbart gör denna enkla årsredovisning. Under opponeringen är det denna enkla årsredovisning och ev. era programkopplingar som ett annat UF-företag ska opponera på.

Tillvägagångssätt för att göra den enkla årsredovisningen:

1. Börja med att göra den enkla årsredovisningen i nedanstående mall. Den enkla årsredovisningen ska vara färdig och inlämnad för opponering innan påsklovet (obs. inlämningen gäller enbart de företag som ej gör den utökade årsredovisningen)! Maila in dokumentet till; niklas.dahren@halsingegymnasiet.se.

Mall – Enkel årsredovisning

2. Nu ska ni även göra er enkla årsredovisning digitalt. Logga in på www.ungforetagsamhet.se och klicka sedan er vidare till ”Mitt UF-företag”. Under ”Obligatoriska moment” finns en länk till att skapa en digital årsredovisning. Där kopierar ni in texten från er enkla årsredovisning (steg 1) under resp. rubrik.

OBS: Denna digitala årsredovisning ska vara inlämnad digitalt på ungforetagsamhet.se senast 15:e maj, så att era lärare hinner godkänna den innan den 25:e maj.

I den här mallen och i den här filmen ser ni hur ni ska gå tillväga och hur ni ska fylla i den enkla årsredovisningen digitalt.

2. Gör en utökad årsredovisning (gäller alla med ekonomer i UF-företaget och alla som vill tävla med den)

Alla med ekonomer i UF-företaget, och alla som vill tävla med sin årsredovisning, ska skriva en utökad årsredovisning (givetvis får alla UF-företag göra det om man vill!) I årsredovisningen redovisar ni hur det har gått för ert UF-företag under året inkl. olika ekonomiska rapporter. Denna årsredovisning räknas som ert gymnasiearbete och det är även denna årsredovisning som ett annat UF-företag kommer opponera på.

Utgå från följande mall när ni gör er årsredovisning:

Mall – Utökad årsredovisning

Ta hjälp av följande YouTube-film när ni ska signera er årsredovisning:

Spara dokument i pdf och signera

Ta hjälp av följande YouTube-filmer när ni ska göra innehållsförteckning, rubriker och sidnumrering i er årsredovisning:

Sidnummer, rubrikformatering och innehållsförteckning i google docs

Innehållsförteckning och rubriker i Word

Infoga avsnittsbrytning och sidnummer

Inlämning: Maila in årsredovisningen till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se (antingen som ett dokument eller genom att ni delar en länk).

3. Tävla med er årsredovisning (frivilligt)

Vill ni även tävla med er årsredovisning så utgår ni från den utökade årsredovisningen men justerar den en aning utifrån nedanstående mall (t.ex. ska inget abstract ingå):

Mall – Tävla i årets årsredovisning

Ni laddar sedan upp den på www.ungforetagsamhet.se.