Steg 3: Gör en marknadsundersökning

Steg 3: Gör en marknadsundersökning

Vad är syftet med en marknadsundersökning?

Syftet med en marknadsundersökning är framförallt att ta reda på om ni är rätt ute med er produkt eller tjänst. Genom att göra en marknadsundersökning så kan ni t.ex. få reda på om det överhuvudtaget finns ett intresse för er produkt eller tjänst, vilken målgruppen i så fall är och vilket pris de är villiga att betala för att få produkten eller tjänsten. I en marknadsundersökning bör det även ingå att ta reda på hur konkurrensen ser ut.

En marknadsundersökning är inte så komplicerad. Idag kan nästan vem som helst genomföra den. Det gäller bara att fundera ut vilka frågor som ska vara med och vilka som ska svara på undersökningen. Marknadsundersökningen kan t.ex. ske genom pappersenkäter, ett utskick av webbenkäter eller via Facebook.

En marknadsundersökning bör svara på tre frågor:

1. Finns det tillräckligt många kunder som är beredda att betala för er produkt eller tjänst? Visar resultatet att intresset är svalt för er affärsidé så måste ni modifiera den på något sätt eller kanske tänka helt om.

2. Vad vill kunderna ha och vad är de beredda att betala för det? Även om er affärsidé är bra och många är intresserade av den så kan ni med hjälp av genomtänkta frågor få hjälp att modifiera er produkt/tjänst för att ytterligare möta kundernas behov och önskemål. Ni kan även få hjälp att prissätta er produkt på ett korrekt sätt.

3. Hur ser konkurrensen ut? Om ni ska lyckas med er produkt/tjänst så är det viktigt att konkurrensen inte är för stor. Finns det redan en massa företag som erbjuder samma sak? Om konkurrensen är stor så måste ni försöka hitta något som gör att ni sticker ut i mängden, något som gör er attraktivast på marknaden.

Ta reda på vad kunderna vill ha

Det bästa sättet att ta reda på vad kunderna vill ha är så klart genom att fråga dem. Detta kan ske genom samtal/intervjuer eller genom någon form av frågeformulär som ni delar eller skickar ut. Försök att begränsa er till ett lagom antal kunder inom er valda målgrupp. Det finns specifika sidor på nätet där ni på ett enkelt sätt kan konstruera ett frågeformulär som sedan kan skickas ut via e-post eller sociala medier (mer om det längre ned).

Ta reda på konkurrensen

Konkurrenterna kartlägger ni enkelt genom att t.ex. söka efter företag på Google. Gå vidare till företagens webbplatser och försök identifiera de viktigaste konkurrenterna. Vad har de för erbjudanden och priser? Var finns de geografiskt? Vilka verkar de vända sig till? Hur länge har de funnits? Vilken typ av marknadsföringsaktiviteter satsar de på? Fundera sedan på hur ni kan särskilja er. Kan ni erbjuda något som kunderna vill ha men som ingen annan har? Försök vara så konkret som möjligt!

Denna information är bra att ha när ni själva ska profilera er, sätta pris, komma på marknadsföringskampanjer och skapa en hemsida.

Att tänka på när ni ska göra ett frågeformulär

Ofta genomförs en marknadsundersökning med hjälp av ett frågeformulär. Det gäller då att lista ut vad det är som ska besvaras med marknadsundersökningen. De frågor som ni ställer ska vara lätta att förstå och helst inte leda den som svarar i någon särskild riktning. Tänk även igenom i vilken ordning frågorna ställs. Det kan påverka resultatet. Dessutom är det viktigt att inte lägga in allt för många frågor. Då tröttnar snart intervjupersonen.

OBS: Det är viktigt att ställa så tydliga och konkreta frågor som möjligt. Visa gärna en lärare era frågor innan ni skickar iväg dem!

För att testa sin marknadsundersökning är det ofta smart att göra en miniundersökning före den stora undersökningen. Det kan vara vänner eller bekanta som svarar på frågorna. I miniundersökningen är attityden till själva undersökningen och inte svaren som sådana det intressanta. Ofta kommer det fram bra tips och råd för hur du kan förbättra undersökningen, t.ex. om där finns otydligheter eller eventuella följdfrågor som borde ställas. Kombinera inte informationsinsamlingen med att försöka sälja, risken är stor att du skrämmer bort folk. Informationen du får in kommer att hjälpa dig att sälja mer senare.

Klicka på denna länk om ni vill göra en marknadsundersökning i form av ett digitalt frågeformulär (det finns även andra liknande sidor som ni kan använda er av).

Källa:

foretagande.se. Gör en marknadsundersökning – om hur, vad och varför. Hämtad 2019-06-20 från https://www.foretagande.se/gor-en-marknadsundersokning