Steg 2: Hitta era roller i UF-företaget

Steg 2: Hitta era roller i UF-företaget

Det är viktigt att tidigt komma fram till vilken roll varje person ska ha i företaget. När ni har hittat era roller kommer arbetet framåt bli mycket mer tidseffektivt. Det är också lättare att utvärdera arbetsprocessen och vad som fungerar och inte fungerar om ni ansvarar för olika områden.

Längre ned ser ni exempel på olika roller som man kan ha i ett företag. Anpassa dock efter hur just ert företag ser ut och vilka behov ni har. En person kan också ha flera av dessa roller, det beror helt på hur många personer företaget består av och vilka behov som finns.

Exempel på olika roller i företaget

VD: 

Den verkställande direktören är chefen i företaget. För denna roll krävs hög social kompetens och ledarskapsförmåga. Det handlar mycket om få de andra i företaget att arbeta mot samma mål, att strukturera upp företaget och att hela tiden leda arbetet framåt.

Läs mer om rollen som VD

Produkt- och inköpschef: 

För denna roll krävs hög social kompetens och retorisk förmåga eftersom man måste vara duktig på att kommunicera med tillverkare, leverantörer och människor i allmänhet.

Läs mer om rollen som produkt- och inköpschef

Marknadschef: 

Ansvarar för UF-företagets marknadsföring. För denna roll krävs ett starkt öga för design och layout. Kunskaper i olika design- och layoutprogram m.m. är en fördel. Denna person kan också vara ansvarig för marknadsföring i olika sociala medier, hemsida etc.

Läs mer om rollen som marknadschef

Ekonomichef: 

För denna roll krävs en noggrann och ansvarsfull person med ekonomiska kunskaper (t.ex. göra budgetar).

Läs mer om rollen som ekonomichef

Försäljningschef: 

Som försäljningschef har du högsta ansvaret att ni lyckas sälja er produkt till er tilltänkta målgrupp. Duktiga säljare vet allt om sitt erbjudande och kan svara på alla möjliga frågor som rör varan eller tjänsten. 

Läs mer om rollen som försäljningschef

Miljöchef: 

Miljöchefen ansvarar för att företagets påverkan på miljön blir så liten som möjlig. Ofta ingår det i uppgiften att upprätta en miljöplan.