Steg 9: Skaffa bankkonto

Steg 9: Skaffa bankkonto

Ett bankkonto hos Swedbank

Varje UF-företag bör ha ett bankkonto kopplat till sitt UF-företag. Det kommer underlätta UF-året betydligt! Ta kontakt med banken och bestäm möte! Swedbank är den bank som brukar rikta sig till UF-företag. Läs här om Swedbanks erbjudande.

Lite viktig juridik från Swedbank

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man inte ingå avtal med banken, utan skriftligt godkännande av förmyndare. Därför rekommenderar vi, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.

Checklista inför besöket på banken

För att öppna ett bankkonto behöver ni förbereda er genom att bl.a. hålla ett konstituerande styrelsemöte och registrera er själva och ert UF-företaget på UF:s hemsida. Här nedan har ni en lista på allt ni behöver tänka på. Men läs även den information som står på Swedbanks hemsida.

Ansökan för UF-företag: Ni måste fylla i, skriva ut och ta med följande blankett; ”Ansökan för UF-företag”.

Styrelseprotokoll: Ta med styrelseprotokollet från det konstituerande styrelsemötet.

Registreringsbevis: Ta med registreringsbeviset. Skrivs ut från inloggat läge på UF:s hemsida.

Fullmakt: Om det finns elever i UF-företagare som är under 18 år och som måste ha tillgång till banktjänsterna, då måste dessa ha förberett en ifylld fullmakt från sina vårdnadshavare.

Giltig legitimation: Alla måste ta med giltig legitimation, t.ex. ID-kort eller pass.