Steg 12: Skaffa riskkapital (startkapital)

Steg 12: Skaffa riskkapital (startkapital)

Vad menas med riskkapital?

För att komma igång med UF-företagets verksamhet krävs ofta inköp av produkter, material m.m. I början har dock UF-företaget inga pengar att investera och måste därför komma på olika sätt att få ihop ett s.k. startkapital.

Försäljning av riskkapitalsedlar är ett lämpligt sätt att få in viktigt startkapital. Varje UF-elev måste själv satsa minst tio kronor i riskkapital i det egna UF-företaget, men oftast behöver företaget ett mycket större riskkapital för att komma igång med verksamheten. Hur mycket som behövs får företagarna själva räkna fram genom att uppskatta de kostnader som föregår företagets intäkter.

Om en person satsar riskkapital i ert UF-företag så betyder det att personen stödjer ert UF-företag ekonomiskt. Personen har dock rätt att få tillbaka de satsade pengarna i slutet av UF-året om det visar sig att ni har gått med sådan vinst att ni har råd att betala tillbaka de satsade pengarna.

UF-riskkapital medför, till skillnad från aktiekapital, ingen äganderätt eller rösträtt. Personen som köper en UF-riskkapitalsedel åtar sig heller inga förpliktelser för UF-företagets räkning. UF-riskkapitalägarens enda insats är att han eller hon satsar pengar och i motprestation får en UF-riskkapitalsedel.

I dagligt tal säger man ofta att UF-företaget säljer riskkapitalsedlar, men det är viktigt att komma ihåg att riskkapitalet inte är någon intäkt, jämförbar med försäljning. Istället är det ett riskkapital som ska betalas tillbaka. UF-företagarna löper, precis som den enskilde näringsidkaren, risken att få betala företagets skulder ur egen ficka om företaget går dåligt. Dock är det först riskkapitalet som går åt vid förlust. I andra hand får UF-företagarna betala själva.

UF-företaget får samla in riskkapital till ett värde av högst 15 000 kronor. Varje enskild riskkapitalägare får dock satsa maximalt 300 kronor. Det betyder att UF-företaget behöver 50 olika riskkapitalägare för att komma upp till den maximala nivån för UF-kapitalet.

När UF-företaget läggs ned ska riskkapitalägare i möjligaste mån få tillbaka de pengar de investerat i UF-företaget. Finns det en vinst i företaget rekommenderar Ung Företagsamhet att företagarna även ger utdelning till ägarna, men detta avgör de själva.

Sammanfattning

– Försäljning av riskkapitalsedlar är ett lämpligt sätt att få in viktigt startkapital.

– Varje UF-elev måste själv satsa minst tio kronor i riskkapital i det egna UF-företaget, UF-företaget får samla in riskkapital till ett värde av totalt högst 15 000 kronor.

– Varje enskild riskkapitalägare får satsa maximalt 300 kronor.

– När UF-företaget läggs ned ska riskkapitalägare i möjligaste mån få tillbaka de pengar de investerat i UF-företaget.

Riskkapitalsedlar

Här nedan finns de olika riskapitalsedlarna både som “digital sedel” och “sedel för utskrift”. Välj själva vilken variant ni väljer! Båda varianterna ska dock skrivas under. Om ni väljer “digital sedel” så ska denna skrivas under med digital signering.

Riskkapitalförteckning (för att hålla ordning på allt riskkapital)

Riskkapitalsedel 10 kr – digital sedel

Riskkapitalsedel 10 kr – sedel för utskrift

Riskkapitalsedel 50 kr – digital sedel

Riskkapitalsedel 50 kr – sedel för utskrift

Riskkapitalsedel 100 kr – digital sedel

Riskkapitalsedel 100 kr – sedel för utskrift

Riskkapitalsedel 300 kr – digital sedel

Riskkapitalsedel 300 kr – sedel för utskrift