Steg 1: Bilda grupp, kom på en affärsidé och gör en idéskiss

Steg 1: Bilda grupp, kom på en affärsidé och gör en idéskiss

1. Bilda grupp och kom på en affärsidé

Bilda grupp: Ung Företagsamhet rekommenderar att ni är runt 3-5 medlemmar i UF-företaget. För få medlemmar i företaget innebär ofta att arbetsbelastningen blir för hög för varje enskild person. Att driva ett UF-företag kräver också olika kompetenser och det är inte många personer som besitter alla dessa kompetenser på egen hand. När ni ska välja vilka ni ska driva ert UF-företag med bör ni tänka på två saker. För det första är det inte alltid det bästa att driva sitt UF-företag med sin bästa vän. Man brukar vanligtvis vara ganska lik sin bästa vän och därför kan konflikter lätt uppstå. Därför bör du se över dina styrkor och gå ihop med några som kompletterar dina svagheter. Då får ni till ett bra team! För det andra bör ni även kolla på ambitionsnivån. Alla i företaget bör ha samma ambitionsnivå, annars kan konflikter lätt uppstå.

Affärsidé: UF-företaget behöver sedan ha en bra affärsidé. Affärsidén är grunden i varje företag. Affärsidéen beskriver helt enkelt vad företaget ägnar sig åt för att kunna tjäna pengar. Affärsidéen kan vara att sälja en specifik produkt eller tillhandahålla en viss tjänst. Det är viktigt att er affärsidé känns lustfylld, intressant och viktig så att hela UF-företaget kan stå bakom den, från start till mål.

Tre tips för att komma på en affärsidé: 

1. Ta ett problem och lös det. Vi alla har vardagliga problem!
2. Ta en befintlig idé och gör den bättre!
3. Gör något du är bra på och tycker är kul!

2. Är er affärsidé godkänd?

Innan ni startar ert UF-företag behöver ni ta reda på vilka regler som gäller för er produkt eller tjänst. Ta även kontakt med de myndigheter som kan bli aktuella för ert UF-företag. Läs mer här om vad som gäller!

3. Skriv ned affärsidén i en s.k. “idéskiss”

När ni har kommit på en affärsidé som ni är nöjd med, som inte strider mot några regler och som ni känner att ni personligen kan stå för så är det dags att författa en s.k. “idéskiss”. I idéskissen så skriver ni ner er affärsidé och hur ni tänker genomföra den. Försök att vara så detaljerade som möjligt när det gäller själva genomförandet. Ni skriver även ner vilken målgrupp ni vänder er till och gör en översiktlig tidsplan för UF-året.

4. Presentera idéskissen muntligt för lärarna

Boka in en tid med lärarna och gör en muntlig presentation av er idéskiss. Utgå från de punkter som står i idéskissen, vilket innebär att ni berättar om er affärsidé och hur ni tänker genomföra den.

5. Redigera idéskissen och lämna in er slutgiltiga idéskiss

Efter presentationen så får ni feedback av lärarna och ni har sedan chansen att finjustera och göra ändringar i er idéskiss. Skicka sedan in er slutgiltiga idéskiss via mail till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. OBS: Skriv i mailet vilket företag det gäller! 

Källor:

Ung Företagsamhet. Regler kring affärsidéer. Hämtad 2019-06-19 från https://ungforetagsamhet.se/node/9609/starta-uf-foretag/regler-kring-affarsideer

Ung Företagsamhet. Starta UF. Hämtad 2019-06-19 från https://ungforetagsamhet.se/gymnasium/sodermanland/dig-som-uf-foretagare/starta-uf-foretag