Steg 1: Kom på en affärsidé, bilda grupp och gör en idéskiss

Steg 1: Kom på en affärsidé, bilda grupp och gör en idéskiss

Kom på en affärsidé

Det första man måste göra för att kunna starta ett UF-företag är att komma på en affärsidé. Affärsidén är grunden i varje företag. Affärsidéen beskriver helt enkelt vad företaget ägnar sig åt för att kunna tjäna pengar. Affärsidéen kan vara att sälja en specifik produkt eller tillhandahålla en viss tjänst.

Det är viktigt att er affärsidé känns lustfylld, intressant och viktig så att hela UF-företaget kan stå bakom den, från start till mål.

Tre tips för att komma på en affärsidé: 

1. Ta ett problem och lös det. Vi alla har vardagliga problem!
2. Ta en befintlig idé och gör den bättre!
3. Gör något du är bra på och tycker är kul!

Är er affärsidé godkänd?

Innan ni startar ert UF-företag behöver ni ta reda på vilka regler som gäller för er produkt eller tjänst. Ta även kontakt med de myndigheter som kan bli aktuella för ert UF-företag. Läs mer här om vad som gäller!

Bilda grupp

Ung Företagsamhet rekommenderar att ni är runt 3-5 medlemmar i UF-företaget. För få medlemmar i företaget innebär ofta att arbetsbelastningen blir för hög för varje enskild person. Att driva ett UF-företag kräver också olika kompetenser och det är inte många personer som besitter alla dessa kompetenser på egen hand.

När ni ska välja vilka ni ska driva ert UF-företag med bör ni tänka på två saker. För det första är det inte alltid det bästa att driva sitt UF-företag med sin bästa vän. Man brukar vanligtvis vara ganska lik sin bästa vän och därför kan konflikter lätt uppstå. Därför bör du se över dina styrkor och gå ihop med några som kompletterar dina svagheter. Då får ni till ett bra team! För det andra bör ni även kolla på ambitionsnivån. Alla i företaget bör ha samma ambitionsnivå, annars kan konflikter lätt uppstå.

Skriv ned affärsidén i en s.k. ”idéskiss”

När ni har kommit på en affärsidé som ni är nöjd med, som inte strider mot några regler och som ni känner att ni personligen kan stå för så är det dags att författa en s.k. ”idéskiss”. I idéskissen så skriver ni ner er affärsidé och hur ni tänker genomföra den. Ni skriver även ner vilken målgrupp ni vänder er till och gör en tidsplan för UF-året. Försök att vara så detaljerade som möjligt.

Mall till idéskissen hittar ni här:

OBS: Lämna in via mail till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. Skriv i mailet vilket företag det gäller! 

Källor:

Ung Företagsamhet. Regler kring affärsidéer. Hämtad 2019-06-19 från https://ungforetagsamhet.se/node/9609/starta-uf-foretag/regler-kring-affarsideer

Ung Företagsamhet. Starta UF. Hämtad 2019-06-19 från https://ungforetagsamhet.se/gymnasium/sodermanland/dig-som-uf-foretagare/starta-uf-foretag