Steg 16: Tilläggsmoment och fördjupningsområden

Steg 16: Tilläggsmoment och fördjupningsområden

Här nedan listas olika förslag på tilläggsmoment ni kan göra för att höja nivån ytterligare på ert UF-företag.

Gör en egen logotyp och grafisk profil

Att tänka på när man gör en egen logotyp
7 steg för att ta fram en unik logga
Grafisk profil – vad det är och varför du behöver en
Den grafiska profilen
Filmer: Logotyper och Grafisk profil

Gör en egen egen hemsida

Egen hemsida för företaget – så gör du det själv

Fördjupad ekonomi

Hos en del UF-företag finns en önskan att ha en djupare förståelse för de ekonomiska områdena inom företagande. Nedan finns förslag på vad UF-företaget kan arbeta med för ekonomiska moment:Arbeta med bokföringsprogram

– Arbeta med löpande bokföring.

– Göra halvårsbokslut.

– Arbeta med dubbel bokföring.

– Tävla i Årets affärsplan.

– Tävla i Årets årsredovisning.

Produktutveckling

Hos en del UF-företag finns en önskan och ett driv att utveckla en egen produkt under UF-året, ibland knutet till innovation. Nedan finns förslag på moment som UF-företaget kan arbeta med:

– Utveckling av en egen produkt eller prototyp. Det kan vara både en tjänst och en vara.

– Framtagande av en produktutvecklingsplan.

– Tävla i Årets innovation.

– Beskrivning av framtagningsprocessen av produkten/prototypen (muntligt eller skriftligt).

– Förståelse för immaterialrätt, till exempel genom ansökan om patent, varumärkesskydd, designskydd eller liknande.

– Kontakt med externa experter i bedömningen av produktens framställning, till exempel via en rådgivare med kompetens inom området.

Upprättandet av en miljöplan

Naturvetare som redan har gjort en hållbarhetsrapport bör inte göra en miljöplan också, eftersom det blir lite “kaka på kaka”. Däremot kan företag som ej består av naturvetare göra en miljöplan för att spetsa till företagets ev. hållbarhetsprofil.

Mall – Miljöplan

Exempel: Miljöplan gjord av HälsingeBocksen UF