Steg 5: Ha ett styrelsemöte och skapa ett styrelseprotokoll

Steg 5: Håll ett styrelsemöte och skapa ett styrelseprotokoll

Under steg 5 ska ni hålla ett konstituerande styrelsemöte och skapa ett styrelseprotokoll. Det är under detta möte det egentliga bildandet av UF-företaget sker. Under mötet fattar alla medlemmar i företaget beslut om att företaget ska bildas. VD leder mötet och ni ska under mötet skriva ett protokoll.

Dokumentet ska sparas som en PDF-fil och sedan ska det signeras digitalt.

Denna video visar hur ni gör en digital signering: Spara dokument i pdf och signera

OBS: Lämna in det digitalt signerade dokumentet via mail till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. Döp dokumentet till “Styrelseprotokoll – ert företagsnamn”!

Källa:

Ung Företagsamhet. Inför ditt UF-år. Hämtat 2019-06-22 från https://admin.ungforetagsamhet.se/user/login (under dokumentarkivet i inloggat läge)