Steg 6: Skapa ett samarbetsavtal

Steg 6: Skapa ett samarbetsavtal

Alla UF-företag bör skriva ett samarbetsavtal. Syftet med samarbetsavtalet är främst att tydliggöra företagets och de enskilda medlemmarnas ambitionsnivå och att förebygga framtida konflikter mellan medlemmarna.

OBS: Lämna in via mail till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. Skriv i mailet vilket företag det gäller!