Steg 6: Skapa ett samarbetsavtal

Steg 6: Skapa ett samarbetsavtal

Alla UF-företag bör skriva ett samarbetsavtal. Syftet med samarbetsavtalet är främst att tydliggöra företagets och de enskilda medlemmarnas ambitionsnivå och att förebygga framtida konflikter mellan medlemmarna.

Dokumentet ska sparas som en PDF-fil och sedan ska det signeras digitalt.

Denna video visar hur ni gör en digital signering: Spara dokument i pdf och signera

OBS: Lämna in det digitalt signerade dokumentet via mail till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. Döp dokumentet till “Samarbetsavtal – ert företagsnamn”!