Tävling: Bollnäs bästa UF

Tävling: Bollnäs bästa UF

Tävlingens mål är att öka förståelse och intresse för företagande i Bollnäs kommun samt att visa att ökad integration mellan människor är en möjlighet till ekonomisk tillväxt – något som stämmer bra överens med Skolverkets mål för kursen i entreprenörskap.

Upplägg:
Tävlingen består av två steg: Steg 1 hålls 9:e november (obs. anmälan senast 6:e november) och steg 2 den 18:e januari 2024.

Plats:
Hantverkslokalen Företagarna Bollnäs Västra Stationsgatan 10, Bollnäs (högst upp i byggnaden)

Priser:
Bollnäs Bästa UF – 5 000 kronor
Prisutdelning hålls under vårterminen. Datum meddelas senare.

Kontakt:
Kontaktperson Företagarna Bollnäs: Pernilla Rönnhager Sonevik, pernilla.sonevik@mattsystem.se 070-36 15 505

Kontaktperson Bollnäs kommun: Tommy Henriksen, tommy.henriksen@bollnas.se, 0278-25842

Anmälan och info till steg 1:
Anmälan till steg 1 görs av UF-företagen själva senast 6:e november via följande länk:

Anmälan steg 1

Instruktioner – Steg 1

Juryns kriterier – Steg 1

OBS: Kom i god tid, se till att er dator har batteri och att ni har sparat ner presentationen offline. Det är också viktigt att ni har presentationen redo så att ni bara kan plugga in kontakten till projektorn.

Anmälan och info till steg 2:
Ni som har gått vidare till steg 2 boka tid genom nedanstående länk:

Anmälan steg 2

Steg 2 – Instruktioner till UF-företagen

OBS: Kom i god tid, se till att er dator har batteri och att ni har sparat ner presentationen offline. Det är också viktigt att ni har presentationen redo så att bara kan plugga in kontakten till projektorn.