Tävling: Bollnäs bästa UF

Tävling: Bollnäs bästa UF

Tävlingens mål är att öka förståelse och intresse för företagande i Bollnäs kommun samt att visa att ökad integration mellan människor är en möjlighet till ekonomisk tillväxt – något som stämmer bra överens med Skolverkets mål för kursen i entreprenörskap.

Upplägg:
Tävlingen består av två steg: Steg 1 hålls 24 november och steg 2 i slutet av januari 2022.

Anmälan och info till steg 1:
Anmälan till steg 1 görs av UF-företagen själva senast 19 november via följande länk:

Anmälan steg 1

Instruktioner till steg 1 inkl. juryns kriterier

Priser:
Bollnäs Bästa UF 3 000 kronor
Bollnäs Bästa UF-Integrationspris 2 000 kronor
Prisutdelning hålls under vårterminen. Datum meddelas senare.

Kontakt:
Kontaktperson Företagarna Bollnäs:
Pernilla Rönnhager Sonevik, pernilla.sonevik@mattsystem.se 070-36 15 505 Kontaktperson Bollnäs kommun:
Tommy Henriksen, tommy.henriksen@bollnas.se, 0278-25842

OBS: Kom i god tid, se till att er dator har batteri och att ni har sparat ner presentationen offline. Det är också viktigt att ni har presentationen redo så att bara kan plugga in kontakten till projektorn.

Anmälan och info till steg 2:
Ni som har gått vidare till steg 2 boka tid genom nedanstående länk senast 25:e januari:

Anmälan steg 2

Steg 2 – Information till UF-företagen

OBS: Kom i god tid, se till att er dator har batteri och att ni har sparat ner presentationen offline. Det är också viktigt att ni har presentationen redo så att bara kan plugga in kontakten till projektorn.