Steg 4: Skapa en bolagsordning

Steg 4: Skapa en bolagsordning

Bolagsordning beskriver vad ni ska göra i ert UF-företag. Bolagsordningen ska skapas inför det konstituerande styrelsemötet.

Dokumentet ska sparas som en PDF-fil och sedan ska det signeras digitalt.

Denna video visar hur ni gör en digital signering: Spara dokument i pdf och signera

OBS: Lämna in det digitalt signerade dokumentet via mail till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. Döp dokumentet till “Bolagsordning – ert företagsnamn”!