Datum

Datum

1/9:
Registreringen öppnar.

9/9:
Digital UF-kickoff.

1/12:
Registreringen stänger.

25/5:
Årsredovisningen ska vara uppladdad på https://ungforetagsamhet.se/ (inloggat läge).