Gör en årsredovisning

Gör en årsredovisning

När UF-året börjar närma sig sitt slut så ska ni skriva en årsredovisning. I årsredovisningen redovisar ni hur det har gått för ert UF-företag under året inkl. olika ekonomiska rapporter. Ett annat UF-företag kommer opponera på er årsredovisning.


1. UF-företag utan ekonomer:

Steg 1: Gör en enkel årsredovisning.
Börja med att göra den enkla årsredovisningen med hjälp av nedanstående mall. Den enkla årsredovisningen ska vara färdig och inlämnad för opponering senast söndag v. 16. Dela er årsredovisningen via google docs till alla lärare i kursen. OBS: Döp filen till “Ert företagsnamn – Enkel årsredovisning”.

Steg 2: Gör en digital årsredovisning.
När er enkla årsredovisning är godkänd (efter opponeringen etc.) så ska ni även göra den digitala årsredovisningen. Logga in på www.ungforetagsamhet.se och klicka sedan er vidare till ”Mitt UF-företag”. Under ”Obligatoriska moment” finns en länk till att skapa en digital årsredovisning. Där kopierar ni in texten från er enkla årsredovisning (steg 1) under resp. rubrik.

OBS: Denna digitala årsredovisning ska vara inlämnad digitalt på ungforetagsamhet.se senast 12:e maj, så att era lärare hinner godkänna den innan den 15:e maj.


2. UF-företag med ekonomer:

Steg 1: Gör en utökad årsredovisning.
Alla med ekonomer i UF-företaget, och alla som vill tävla med sin årsredovisning, ska skriva en utökad årsredovisning (givetvis får alla UF-företag göra det om man vill!). Utgå från nedanstående mall när ni gör er årsredovisning. Tänk även på att göra en snygg layout! Den utökade årsredovisningen ska vara färdig och inlämnad för opponering senast söndag v. 16. Dela er årsredovisningen via google docs till alla lärare i kursen. OBS: Döp filen till “Ert företagsnamn – Utökad årsredovisning”.

Här nedan har ni mallen samt några exempel på årsredovisningar från andra UF-företag. Dessa har inte exakt samma struktur som den mall som gäller i år, men ni kan ändå få inspiration när det gäller er text och layout.

Exempel 1 – Årsredovisning Wallprints UF

Exempel 2 – Årsredovisning Ekonola UF

Exempel 3 – Årsredovisning Beewax UF

Steg 2: Gör en digital årsredovisning.
När er utökade årsredovisning är godkänd (efter opponeringen etc.) så ska ni även göra den digitala årsredovisningen. Logga in på www.ungforetagsamhet.se och klicka sedan er vidare till ”Mitt UF-företag”. Under ”Obligatoriska moment” finns en länk till att skapa en digital årsredovisning. Där kopierar ni in texten från er utökade årsredovisning (steg 1) under motsvarande rubriker.

OBS: Denna digitala årsredovisning ska vara inlämnad digitalt på ungforetagsamhet.se senast 12:e maj, så att era lärare hinner godkänna den innan den 15:e maj.


Tävla med er årsredovisning (frivilligt)

Vill ni även tävla med er årsredovisning så utgår ni från den utökade årsredovisningen men justerar den en aning utifrån nedanstående mall (t.ex. ska inget abstract ingå):

Ni laddar sedan upp den på www.ungforetagsamhet.se.


Resurser:

Ta hjälp av följande YouTube-filmer när ni ska göra balans- och resultaträkningen i er årsredovisning:

Förstå balans- och resultaträkning, del 1

Förstå balans- och resultaträkning, del 2

Ta hjälp av följande YouTube-film när ni ska signera er årsredovisning:

Spara dokument i pdf och signera

Ta hjälp av följande YouTube-filmer när ni ska göra innehållsförteckning, rubriker och sidnumrering i er årsredovisning:

Sidnummer, rubrikformatering och innehållsförteckning i google docs (Magnus!)

Infoga avsnittsbrytning och sidnummer i google docs (ej Magnus!)

Innehållsförteckning och rubriker i Word

Infoga avsnittsbrytning och sidnummer i word