Delta i regionala UF-mässan

Delta i regionala UF-mässan

Mässinformation

FAQ UF-mässan 2024 (info + alla regler som gäller under UF-mässan)

Mässinformation UF-mässan 2024

Vad innebär UF-mässan?

Under ditt UF-år har du möjlighet att delta på UF-mässan i din region. Förutom att ställa ut ditt UF-företag på mässan, kan du även tävla mot andra UF-företag och vinna prispengar, ära och i vissa fall platser till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm.

Varje år arrangeras 24 mässor för UF-företagare över hela Sverige. Att ställa ut på mässan är ett bra tillfälle att sälja er produkt/tjänst och att marknadsföra företaget, eftersom det brukar komma ca 5000 besökare till mässan. Framför allt är det en bra plats för nätverkande och en värdefull erfarenhet inför framtida arbetsliv.

Hur anmäler man sig till mässan?

Anmälan till mässan öppnar den 10 december kl. 09.00. Observera att det finns ett fast antal platser – var ute i god tid med din anmälan.

Anmälan görs inloggad på www.ungforetagsamhet.se.

Vilka tävlingar finns?

Det finns både regionala tävlingar och nationella tävlingar. De flesta tävlingarna avgörs i samband med mässan, med prispengar och för många, möjlighet att ställa ut och tävla på SM i Ung Företagsamhet i maj.

I Gävleborg avgörs: Årets Affärsplan, Årets Tjänst, Årets Vara, Årets Hållbara UF-företag, Årets Innovation, Årets Samhällsentreprenör, Årets UF-företag, Årets Monter och Årets Säljare, Årets UF-skola, Årets UF-lärare och Årets UF-kommun. Med reservation för ändring.

Hur laddar man upp sina tävlingsbidrag?

En tävlingsmodul kommer att finnas på www.ungforetagsamhet.se i inloggat läge under fliken tävlingar. Där finns en tävlingsmodul för varje tävling. När du har laddat upp ett tävlingsbidrag så är du automatiskt anmäld till den tävlingen.

Gör en monter till UF-mässan

För att kunna delta i UF-mässan så behöver ni göra en monter!

Samtliga UF-företag som ställer ut på en UF-mässa deltar automatiskt i tävlingen Årets Monter. UF-företagets namn och varumärke ska tydligt framgå i montern. På mässan cirkulerar juryn runt och tittar på eller besöker samtliga tävlande UF-företag.

I länken här nedan får ni många bra tips på vad ni bör tänka på när ni tillverkar er monter:

Monterbygge

Juryn bedömer:
• Monterns utformning – Montern som informationskälla, till exempel monterns utformning samt tryckt material och kontaktinformation.
• Monterns estetiska utformning/originalitet – Finns det kreativa och unika
egenskaper i montern.
• Försäljningsteknik – Monterpersonalens förmåga att få kunder till montern och sälja sin vara/tjänst. Monterpersonalens kunskap om varan/tjänsten. Personalens samarbetsförmåga i montern och under deras kundsamtal i monter.
• Monterns koppling till varan/tjänsten – Finns det tydlig koppling mellan
montern och företagets affärsidé/vara/tjänst. Nyttjas montern för att visa upp produkten så att det kan leda till att en potentiell kund kommer till avslut?
• Montern i sin helhet.

Källor:

Ung Företagsamhet. Regionala mässor 2020. Hämtad 2019-09-21 från https://ungforetagsamhet.se/gymnasium/massor-och-tavlingar/regionala-massor-2020

Ung Företagsamhet. Tipsbank. Hämtad 2019-09-21 från https://ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/tipsbank_4.pdf