Steg 14: Upprätta en affärsplan

Steg 14: Upprätta en affärsplan

Viktigt:

Digital affärsplan: Alla UF-företag ska göra en digital affärsplan (se längre ned på sidan). Den gör ni klart i inloggat läge på www.ungforetagsamhet.se senast fredag v. 50 Läs mer om den digitala affärsplanen längre ned på denna sida!

Utökad affärsplan (tävlingsbidrag): Företag med minst 1 ekonom, och/eller företag som vill tävla med sin affärsplan, ska även göra en skriftlig utökad affärsplan (se längre ned på sidan och under steg 15). OBS: Lämna in den utökade affärsplanen via mail till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se. OBS: Döp dokumentet till “Affärsplan – UF-företagets namn”. Om ni ska tävla med affärsplanen så måste ni lämna in den senast v. 2 (så att era lärare hinner ge er feedback på den, viket i sin tur innebär att ni hinner göra en uppdaterad slutversion till tävlingen). Annars lämnar ni in den senast v. 4.

Vad är en affärsplan?

Affärsplanen är ett dokument som beskriver företaget så att andra enkelt förstår företagets idé och vilka som står bakom företaget. Dokumentet kan se ut på flera olika sätt men brukar alltid innehålla delar om företagets affärsidé, kunder och affärsmodell.

Affärsplanen är en ritning, en karta, till hur du på snabbast möjliga sätt ska nå framgång med ditt företag. Att inte ha någon form av plan är samma sak som att bygga ett hus utan ritning, du blir säkert klar, men det kan ta längre tid och bygget blir med största sannolikhet ostadigt. 

Varför skriva en affärsplan?

– Att göra en affärsplan hjälper er att utveckla er affärsidé och sätta upp mål för ert företag. 

– Affärsplanen är till er hjälp när ni ska sälja er idé till banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer.

– Den hjälper er att tänka långsiktigt och hålla er motiverade när det blir lite motigt.Ni märker om det verkligen går att tjäna pengar på er idé.

– Ni kommer att stöta på problem som ni kan lösa innan ni är igång.

– Den kommer att hjälpa er att se era starka och mindre starka sidor och därför veta vad ni behöver hjälp med.

Digital affärsplan:

Den digitala affärsplanen gör ni i inloggat läge på www.ungforetagsamhet.se.

Nedanstående film visar hur ni går tillväga:

Utökad affärsplan (tävlingsbidrag):

Om ert UF-företag består av minst 1 ekonom och/eller om ni vill tävla med er affärsplan så måste ni förutom den digitala affärsplanen även skapa en skriftlig affärsplan (obs. att det är den skriftliga ni tävlar med!). Gör då ett eget dokument med en egen layout. Viktigt att ni utgår från de delar som ska finnas med i affärsplanen (se nedan). Ta gärna inspiration från affärsplaner som andra UF-företag har gjort (se exemplen längre ned på sidan).

Affärsplanen ska innehålla följande delar:

– En framsida med UF-företagets namn, verksamhetsår alt. räkenskapsår, region, skola, UF-lärare och rådgivare, Vd:s namn, adress och e-post.

Organisation
– UF-företagets organisation inkl. ansvarsområden
– Handledare (lärarna)
– Rådgivare

Affärsidé, produkt & mål
– Affärsidé
– Produkt och produktbeskrivning (varan eller tjänsten och produktionen bakom)
– Prissättning
– Vision och mål

Hållbart företagande
Gör en inventering och en förbättringsanalys av den egna verksamheten och beskriv hur ni jobbar för att bli mer hållbara i ert UF-företag.

Marknad
– Marknad och kunder
– Konkurrenter
– Marknadsföring och konkurrensmedel
– Marknadsföringsplan/marknadsaktiviteter
– Resultat av marknadsundersökningen

Årsplanering
En tidsplan för UF-året som innehåller marknadsföringsplan/ marknadsaktiviteter,  inköp, ansvarsområden m.m. Kolla ex. Gantt schema.

Ekonomi
– Resultatbudget
– Likviditetsbudget
– Kommentarer till ekonomin

Och på sista sidan:
Ort, datum och samtliga UF-företagares namnunderskrifter, för och efternamn.

Viktiga regler att följa om ni ska tävla med affärsplanen:

– Affärsplanen ska vara i PDF-format på max 128 Mb.

– Affärsplanen får vara på max 12 A4-sidor inkl. fram och baksida.

– Inga bilagor får bifogas.

– Textstorlek på minimum 12 punkter och formatet ska vara A4.

– I tävlingsbidraget ska tydligt framgå UF-företagets namn, region, skola, verksamhetsår och vilken tävling det avser.

Affärsplansexempel:

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Exempel 5

Exempel 6

Spellista med youtubefilmer som handlar om affärsplaner

Källor:

foretagande.se. Skriva en affärsplan. Hämtad 2019-09-06 från https://www.foretagande.se/skriva-en-affarsplan

Ung Företagsamhet. Dokumentarkiv. Hämtad 2019-09-06 från https://admin.ungforetagsamhet.se/documents